Đập thủy lợi Phù Mỹ, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo (Đắc Lắc) đã xuống cấp. Ảnh: PV
Đập thủy lợi Phù Mỹ, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo (Đắc Lắc) đã xuống cấp. Ảnh: PV

Đầu tư trên 103.200 tỉ đồng quy hoạch tổng thể thủy lợi Tây Nguyên

Mộc Miên

Bộ NNPTNT vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn năm 2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó chú trọng công tác tiêu úng, phòng lũ.

Trong số trên 103.200 tỉ đồng được cấp để quy hoạch tổng thể thủy lợi Tây Nguyên, nguồn kinh phí được phân bổ cho nhiều hạng mục, trong đó riêng cấp nước được phân bổ 94.339 tỉ đồng; tiêu úng, phòng lũ: 7.585 tỉ đồng; giải pháp phi công trình: 1.300 tỉ đồng. Nguồn vốn này được cân đối từ Ngân sách Nhà nước hàng năm, vốn xã hội hóa, đóng góp của người dân vùng hưởng lợi…

Triển khai các giải pháp cấp nước, đảm bảo tưới phục vụ sản xuất cho trên 1,16 triệu ha đất canh tác. Trong đó, nâng diện tích đảm bảo cần tưới từ công trình thủy lợi đạt 52%; đảm bảo 90% nguồn nước sinh hoạt, công nghiệp; đảm bảo tiêu, thoát nước với trận mưa tần suất 10%.

Kinh phí cũng được dành để tập trung sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối, công trình bị hư hỏng, xuống cấp… xây dựng và hoàn thiện các công trình lớn, liên vùng phục vụ đa mục tiêu.

Về giải pháp phi công trình, khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, tăng cường hiện đại hóa trong quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi; xây dựng và hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo, dự báo; nghiên cứu và áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; xem xét sử dụng nước mặt thay thế nước ngầm…

Theo Bộ NNPTNT, Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn năm 2030, định hướng đến năm 2050 nhằm chủ động thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp, từng bước hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi, nâng cao mức đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp.

Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Tính đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên xây dựng được 2.354 công trình thủy lợi, trong đó có 1.190 hồ chứa, 972 đập, 130 trạm bơm, 62 công trình khác, với diện tích tưới thiết kế là 288.484ha.

Tuy nhiên, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại cây công nghiệp trên toàn vùng, trong khi đó, hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi nhiều nơi bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề, không đảm bảo tính năng, yêu cầu thủy lợi.

Theo số liệu thống kê, 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên có tổng số 1.130/6.648 hồ chứa thủy lợi (trong số 45 tỉnh, thành có hồ trên cả nước, chiếm 17%), với tổng dung tích trữ khoảng 1,6/13,5 tỉ m3 (trong số 6.648 hồ cả nước, chiếm 12%). Trong khu vực hiện có 184/1.200 đập, hồ chứa nước bị hư hỏng xuống cấp. 

Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã đang tiến hành cứu hộ cá thể gấu
Cứu hộ một cá thể gấu đực nặng 120kg nuôi nhốt tại nhà dân

Chiều ngày 15.11, một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã đã đến nhà bà Trần Thị Xíu (ngụ Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để tiến hành cứu hộ, đưa một cá thể gấu đực, 22 tuổi, nặng 120 ký đang được nuôi nhốt tại đây về nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (H.Nho Quan, Ninh Bình). 

Viết bình luận của bạn