Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội giám sát chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

ANH THƯ

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chuẩn bị báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24.7.2019 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và xã hội là đầu mối, liên hệ với các đơn vị liên quan của Văn phòng Quốc hội, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-ĐGS ngày 22.7.2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội và Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24.7.2019 của Văn phòng Quốc hội, dự thảo Báo cáo của UBND thành phố đảm bảo chất lượng, trình UBND thành phố xem xét trước ngày 25.8.2019.

Lựa chọn 1 quận, huyện để Đoàn giám sát đến làm việc, báo cáo Đoàn giám sát và UBND thành phố; chủ trì, phối hợp với đơn vị được lựa chọn giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát tại Kế hoạch số 36/KH-ĐGS ngày 22.7.2019 và Công văn số 1956/VPQH-GS ngày 24.7.2019, tổng hợp báo cáo Đoàn giám sát và UBND thành phố trước ngày 20.8.2019, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu.

Các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao- Du lịch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Công an thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng báo cáo theo đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20.8.2019 để tổng hợp chung, báo cáo Đoàn giám sát đúng tiến độ.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin liên quan để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp theo đề cương của Đoàn giám sát, báo cáo UBND thành phố.

Giảng viên tổ chức Hue Help giảng và hướng dẫn thực hành những kiến thức kỹ năng cứu đuối (trên cạn và gián tiếp).
Tập huấn dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Trong các ngày từ 12-14.8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức Bloomberg Philanthropies, Global Health Advocacy Incubator tổ chức lớp Tập huấn cho giảng viên về dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

Viết bình luận của bạn