Cán bộ Y tế đến kiểm tra, chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Cán bộ Y tế đến kiểm tra, chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: Anh Tú

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUANG MINH

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký Quyết định Hỗ trợ cho trẻ em là con sản phụ bị nhiễm COVID-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Ở một số địa phương, tỷ lệ phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19 khá cao và có rất nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ bị tử vong vì nhiễm COVID-19.

Ngày 8.9, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19.

Để kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021.

Hỗ trợ 2 triệu đồng đối với trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau: Cả cha và mẹ chết vì nhiễm COVID -19 trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021; Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng lựa chọn đối tượng trẻ em hưởng lợi và chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng thông tin và đối tượng hỗ trợ; tổng hợp danh sách trẻ em đề nghị hỗ trợ gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Căn cứ danh sách trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ chuyển kinh phí để thực hiện hoạt động hỗ trợ (có thể gửi nhiều đợt, đợt cuối cùng chậm nhất ngày 5.1.2022).

Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng cung cấp số tài khoản để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển kinh phí hỗ trợ (Tên tài khoản; Số tài khoản, tại ngân hàng…).

Tổ chức hỗ trợ cho trẻ em theo danh sách đề nghị ngay sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ (Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển kinh phí theo tài khoản địa phương cung cấp chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ).

Gửi chứng từ quyết toán về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Chứng từ quyết toán đợt cuối cùng gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chậm nhất vào ngày 15.1.2022. Đồng thời, báo cáo tình hình hỗ trợ trẻ em sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm vaccine COVId-19. Ảnh: LĐO
7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Đến thời điểm hiện nay, có 7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Viết bình luận của bạn