Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUANG MINH |

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký Quyết định Hỗ trợ cho trẻ em là con sản phụ bị nhiễm COVID-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Ở một số địa phương, tỷ lệ phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19 khá cao và có rất nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ bị tử vong vì nhiễm COVID-19.

Ngày 8.9, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19.

Để kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021.

Hỗ trợ 2 triệu đồng đối với trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau: Cả cha và mẹ chết vì nhiễm COVID -19 trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021; Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng lựa chọn đối tượng trẻ em hưởng lợi và chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng thông tin và đối tượng hỗ trợ; tổng hợp danh sách trẻ em đề nghị hỗ trợ gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Căn cứ danh sách trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ chuyển kinh phí để thực hiện hoạt động hỗ trợ (có thể gửi nhiều đợt, đợt cuối cùng chậm nhất ngày 5.1.2022).

Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng cung cấp số tài khoản để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển kinh phí hỗ trợ (Tên tài khoản; Số tài khoản, tại ngân hàng…).

Tổ chức hỗ trợ cho trẻ em theo danh sách đề nghị ngay sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ (Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển kinh phí theo tài khoản địa phương cung cấp chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ).

Gửi chứng từ quyết toán về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Chứng từ quyết toán đợt cuối cùng gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chậm nhất vào ngày 15.1.2022. Đồng thời, báo cáo tình hình hỗ trợ trẻ em sau khi kết thúc hỗ trợ.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Hà Lê |

Đến thời điểm hiện nay, có 7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Nghiên cứu cơ sở bảo trợ nhận chăm sóc trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu nghiên cứu, thành lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19.

Hơn 108 nghìn người lớn và trẻ em F1 được hỗ trợ tiền ăn

QUANG MINH |

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31.8 có 11.822 trẻ em là F0, số trẻ em F1 là 27.334 trẻ em.

7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Hà Lê |

Đến thời điểm hiện nay, có 7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Nghiên cứu cơ sở bảo trợ nhận chăm sóc trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu nghiên cứu, thành lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19.

Hơn 108 nghìn người lớn và trẻ em F1 được hỗ trợ tiền ăn

QUANG MINH |

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31.8 có 11.822 trẻ em là F0, số trẻ em F1 là 27.334 trẻ em.