Chủ trọ có bắt buộc giảm tiền thuê nhà mùa dịch không?

HOÀNG HẢI

Đại dịch COVID-19 đang trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có các hoạt động cho thuê nhà trọ bị gián đoạn và tạm dừng. Vấn đề đặt ra là trong tình huống này, chủ trọ có bắt buộc giảm tiền thuê nhà trọ mùa dịch không?

Hợp đồng thuê tài sản theo Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê trọ giữa các bạn sinh viên và chủ trọ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Do đó, nếu không có thỏa thuận giảm giá tiền thuê thì dù không sử dụng nhà thuê trong mùa dịch, các bạn sinh viên vẫn có nghĩa vụ đóng tiền trọ theo giá đã thỏa thuận đầy đủ và đúng hạn. Chủ trọ không bắt buộc phải giảm tiền thuê nhà mùa dịch.

Giá thuê

Theo Điều 473 Bộ luật Dân sự năm 2015 giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc có giảm tiền thuê trọ mùa dịch hay không là tùy thuộc vào từng chủ trọ khác nhau.

Trả tiền thuê

Theo Điều 481 Bộ luật Dân sự năm 2015 bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Như vậy, chủ trọ không bắt buộc phải giảm tiền thuê nhà mùa dịch. Nếu người thuê gặp khó khăn do COVID-19 thì có thể chủ động trao đổi với chủ trọ để được xem xét hỗ trợ chi phí thuê.

Ảnh: LD
Nhặt được tiền của người khác đánh rơi thì phải làm sao?

Một bạn đọc đặt câu hỏi giả định: Tôi nhặt được 60 triệu đồng trên đường đi học về của người khác đánh rơi, tôi phải làm sao?

Viết bình luận của bạn