Người để lại di sản được thêm điều kiện vào di chúc?

HOÀNG HẢI

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trên thực tế khi thực hiện lập di chúc, người để lại di sản vì lý do cá nhân muốn người hưởng thừa kế chỉ được hưởng di sản khi làm được một số điều kiện mà người lập di chúc đặt ra. Như vậy, di chúc kèm theo điều kiện có hợp pháp không?

Theo Điều 626 Bộ luật Dân sự năm 2015, người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế cũng như phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Do đó, việc để tài sản của mình cho ai trong di chúc là quyền và ý chí của người lập di chúc.

Ngoài những nội dung cơ bản thì di chúc có thể có các nội dung khác. Không chỉ vậy, về di chúc hợp pháp, Điều 630 Bộ luật Dân sự quy định gồm các điều kiện sau đây:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

Hình thức di chúc không trái quy định của luật… Căn cứ các quy định trên, có thể thấy, không có quy định nào cấm di chúc không được kèm theo điều kiện cũng như không có quy định cụ thể về di chúc kèm điều kiện.

Do đó, nếu di chúc đáp ứng các điều kiện để có hiệu lực và hợp pháp thì hoàn toàn có thể kèm theo điều kiện.

Trong đó, lưu ý rằng điều kiện của di chúc không được trái đạo đức xã hội, vi phạm điều cấm của luật.

Luật cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Mua nhà ở đâu không được đăng ký hộ khẩu?

Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2021 với rất nhiều điểm mới về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú... Nhiều độc giả băn khoăn mua nhà ở đâu không được đăng ký hộ khẩu?

Viết bình luận của bạn