Công trình xây dựng nào bị phá dỡ khẩn cấp từ 1.1.2021

Minh Hương |

Từ 1.1.2021 công trình xây dựng bị phá dỡ khẩn cấp trong các trường hợp dưới đây.

Các công trình xây dựng có thể bị phá dỡ khẩn cấp nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, cụ thể:

Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

Công trình phải phá dỡ nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hiện hành Điều 118 Luật Xây dựng 2014 không có quy định về trường hợp này).

Bên cạnh đó, việc phá dỡ công trình xây dựng còn được thực hiện trong các trường hợp sau:

Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng: xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật;

Xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

Theo đó, việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thực hiện theo trình tự.

- Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng;

- Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

- Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng;

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

QUANG MINH |

Cục Trẻ em cho biết, so với giai đoạn trước, số vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em tuy không tăng, nhưng tính chất cũng như diễn biến các vụ việc ngày càng phức tạp.

Đất nền tăng giá, người thu nhập thấp xa dần tầm với

Minh Khang |

Thị trường bất động sản quanh khu vực TPHCM trong bán kính 30km luôn sôi động, đặc biệt là đất nền giá ngày càng tăng, khiến người thu nhập thấp ngày càng xa dần tầm với.

Phú Thọ: Sập công trình xây dựng, ít nhất 3 người tử vong

Hoafng Hiệp T/H |

Công trình đang thi công thì bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 3 người tử vong.

TPHCM: Triển khai đấu giá 9 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

An Nguyên |

TPHCM chấp thuận đấu giá 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

QUANG MINH |

Cục Trẻ em cho biết, so với giai đoạn trước, số vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em tuy không tăng, nhưng tính chất cũng như diễn biến các vụ việc ngày càng phức tạp.

Đất nền tăng giá, người thu nhập thấp xa dần tầm với

Minh Khang |

Thị trường bất động sản quanh khu vực TPHCM trong bán kính 30km luôn sôi động, đặc biệt là đất nền giá ngày càng tăng, khiến người thu nhập thấp ngày càng xa dần tầm với.

Phú Thọ: Sập công trình xây dựng, ít nhất 3 người tử vong

Hoafng Hiệp T/H |

Công trình đang thi công thì bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 3 người tử vong.

TPHCM: Triển khai đấu giá 9 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

An Nguyên |

TPHCM chấp thuận đấu giá 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.