Người lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Ảnh Nam Dương
Người lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Ảnh Nam Dương

Đi làm công ty, tự đóng BHXH được không?

Nam Dương

Tôi đi làm được một thời gian nhưng công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tôi. Tôi tự đóng BHXH mà không thông qua công ty được không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email hungqvxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: a) Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ động xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; b) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (áp dụng từ 1.1.2018 - PV).

Nếu bạn đi làm cho công ty và có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thì thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Nguyên tắc của BHXH là cùng một lúc không được đóng BHXH ở hai nơi hoặc hai hình thức (bắt buộc và tự nguyện).

Do đó, bạn không thể tự mình tham gia BHXH được mà công ty nơi bạn làm việc có nghĩa vụ làm thủ tục để tham gia BHXH bắt buộc cho bạn.

Người lao động đáng BHXH bắt buộc chẳng may qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Ảnh Nam Dương
Người đóng BHXH 10 năm chết, vợ, con hưởng trợ cấp thế nào?

Chồng tôi đang đi làm và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 10 năm, vừa không may qua đời. Tôi và con được trợ cấp thế nào?

Viết bình luận của bạn