Người lao động đáng BHXH bắt buộc chẳng may qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Ảnh Nam Dương
Người lao động đáng BHXH bắt buộc chẳng may qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Ảnh Nam Dương

Người đóng BHXH 10 năm chết, vợ, con hưởng trợ cấp thế nào?

Nam Dương

Chồng tôi đang đi làm và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 10 năm, vừa không may qua đời. Tôi và con được trợ cấp thế nào?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email hoanghaxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thân nhân người đang tham gia BHXH chết thì được hưởng trợ cấp cấp tuất một lần nếu không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Khoản 1, điều 67 Luật BHXH 2014 quy định các trường hợp NLĐ chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau: “Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: a) Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; b) Đang hưởng lương hưu; c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên”.

Do chồng bạn mới tham gia BHXH được 1o năm và nếu không chết do do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì bạn và các con sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần quy định tại điều 70 Luật BHXH 2014 như sau: Trước năm 2014, mức hưởng tuất một lần = số năm tham gia BHXH trước năm 2014 x 1, 5 x; Sau năm 2014, mức hưởng tuất một lần = số năm tham gia BHXH sau năm 2014 x 2 x bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Ngoài ra, người lo mai táng phí cho người đã chết sẽ được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở (hiện là 1,49 triệu đồng/tháng).

BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn gọi điện mạo danh lừa đảo

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đưa ra cảnh báo thủ đoạn mới gọi điện mạo danh BHXH để lừa đảo.

Viết bình luận của bạn