Chính sách về giáo dục, ngân hàng có hiệu lực từ cuối tháng 8

Minh Hương |

Dưới đây là các chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 8.2021 (từ ngày 21.8 – 31.8.2021).

Quy định đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng từ 22.8

Đối tượng tuyển sinh được quy định như sau:

- Đối với trình độ trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên;

- Đối với trình độ cao đẳng:

+ Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

+ Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Trường hợp dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng:

Ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

2 báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bị bãi bỏ từ 23.8.2021

Theo đó, Danh mục báo cáo bị bãi bỏ gồm:

- Báo cáo về tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điều 8 Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017.

- Báo cáo về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Văn bản quy định chế độ báo cáo: Khoản 2 Mục I Thông tư 110/2007/TT-BTC ngày 12.9.2007.

Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở từ 25.8.2021

Theo đó, bổ sung quy định trong phương thức đấu thầu như sau:

- Đối với bán (phát hành) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất;

- NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp NHNN cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, bổ sung quy định về thông báo mua, bán giấy tờ có giá như sau:

- Trước mỗi phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở, NHNN (Sở giao dịch) thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá cho các thành viên.

- Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử NHNN chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại từ 25.8

Quy định nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau:

- Các chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 44/2020/NĐ-CP được thực hiện căn cứ vào:

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.

- Người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế được chi bồi dưỡng theo mức sau:

+ Người chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế thuộc cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế;

+ Người được huy động tham gia thi hành quyết định cưỡng chế là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động làm thêm giờ tại nhà có được tính lương làm thêm giờ không?

Minh Hương |

Với tình hình hiện nay, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về thời gian làm thêm giờ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Chính sách quan trọng có hiệu lực ngày 15.11

Minh Hương |

Nhiều chính sách mới liên quan đến tài chính, giao thông, y tế, giáo dục sẽ có hiệu lực từ ngày 15.11.

Người lao động làm thêm giờ tại nhà có được tính lương làm thêm giờ không?

Minh Hương |

Với tình hình hiện nay, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về thời gian làm thêm giờ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Chính sách quan trọng có hiệu lực ngày 15.11

Minh Hương |

Nhiều chính sách mới liên quan đến tài chính, giao thông, y tế, giáo dục sẽ có hiệu lực từ ngày 15.11.