Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 với tất cả người lao động

M.Hương

Tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.1.2021 khi Bộ luật Lao động có hiệu lực. Người lao động có thể tham khảo bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dưới đây.

Đối với trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu, bảng dưới đây áp dụng với người lao động trong điều kiện lao động bình thường (không bị suy giảm lao động; không thuộc ngành, nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu với trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu. Nguồn: LuatVietnam

Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, bảng bên dưới áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Nguồn: LuatVietnam.

Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, bảng phía dưới áp dụng với cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định như: Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Bảng tra cứu với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Bảng tra cứu với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Nguồn: LuatVietnam

Trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

Từ ngày 1.1.2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Viết bình luận của bạn