Bị ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Hương |

Tuỳ thuộc vào trường hợp mà người lao động (NLĐ) bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Người lao động ngừng việc do dịch bệnh

Theo hướng dẫn tại Công văn 264/QHLĐTL-TL, NLĐ ngừng việc do ảnh hưởng của COVID-19 thuộc các trường hợp sau thì sẽ được trả lương ngừng việc: NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

NLĐ phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Ngoài ra, Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau: NLĐ ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Như vậy, trong thời gian ngừng việc, NLĐ vẫn được hưởng lương nên người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc. Nghĩa là NLĐ vẫn đóng BHTN trong thời gian ngừng việc.

Tại Nghị quyết 116/NQ-CP nêu rõ: NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Có thể hiểu, NLĐ chỉ cần đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 thì sẽ nhận được hỗ trợ. Nghĩa là NLĐ ngừng việc sẽ nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động vì dịch

Khi tạm hoãn hợp đồng lao động, quyền lợi của người lao động sẽ được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì NLĐ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động (trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Đồng nghĩa với việc NLĐ sẽ không đóng BHTN trong thời gian này.

So sánh với đối tượng nhận hỗ trợ tại Nghị quyết 116, nếu tính đến 30.9.2021, NLĐ đang trong thời gian tạm hoãn hợp đồng thì sẽ không được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lập nhóm Zalo, Facebook để hỗ trợ vận chuyển nông sản

Minh Hương |

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian dịch Covid-19.

Thay đổi mức hỗ trợ những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội

Minh Hương |

Từ ngày 1.11, mức chi cho chăm sóc, nuôi dưỡng những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội sẽ được thay đổi.

Tập đoàn nước ngoài hỗ trợ nhiều thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một tập đoàn nước ngoài đang hỗ trợ nhiều nhiều thiết bị máy móc trị giá khoảng 17 tỉ đồng để chung sức cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19 tại Hà Nội

Minh Hương |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ban hành Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19.

Lập nhóm Zalo, Facebook để hỗ trợ vận chuyển nông sản

Minh Hương |

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian dịch Covid-19.

Thay đổi mức hỗ trợ những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội

Minh Hương |

Từ ngày 1.11, mức chi cho chăm sóc, nuôi dưỡng những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội sẽ được thay đổi.

Tập đoàn nước ngoài hỗ trợ nhiều thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một tập đoàn nước ngoài đang hỗ trợ nhiều nhiều thiết bị máy móc trị giá khoảng 17 tỉ đồng để chung sức cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19 tại Hà Nội

Minh Hương |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ban hành Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19.