Thay đổi mức hỗ trợ những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội

Minh Hương

Từ ngày 1.11, mức chi cho chăm sóc, nuôi dưỡng những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội sẽ được thay đổi.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, Khoản 5 Điều 2 Thông tư này quy định về nội dung và mức chi cho chăm sóc, nuôi dưỡng những người sống tại cơ sở trợ giúp xã hội như sau:

Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/tháng;

Vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày áp dụng theo quy định tại Thông tư 02/2018/TT-LĐTBXH: Chăn, màn, gối, chiếu: 1 bộ/năm; Quần áo mùa đông 1 bộ/năm; quần áo mùa he: 2 bộ/năm; Khăn mặt, dép, bàn chải: 1 bộ/quý...

Đồ dùng học tập, sách giáo khoa với trẻ em đi học: Nội dung và mức chi áp dụng theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐ bao gồm: 1 Cặp học sinh; 20 cái bút bi; 2 cái bút chì đen; 1 hộp chì màu, 1 bộ compa, thước đo độ...

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các khoản chi khác về tuyên truyền như: Chi hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng từ 150.000 - 200.000 đồng/tin bài; chi trả nhuận bút cho tác giả và nhóm đối tượng có liên quan theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.11.2021.


Tạo điều kiện cho người dân ra hoặc vào Hà Nội để khám bệnh, làm visa

UBND TP.Hà Nội đã có Công văn 3046/UBND-ĐT về việc tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị.

Viết bình luận của bạn