Nghỉ làm do bão lũ, người lao động có được trả lương?

Tú Quỳnh |

Phải nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn sẽ được hưởng lương ngừng việc theo thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Do ảnh hưởng của bão lũ, hiện nay, một số tỉnh ở miền Trung đã phải cho người lao động nghỉ làm để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 vẫn đang được áp dụng có nêu trường hợp người lao động phải ngừng việc do thiên tai thì vẫn được hưởng lương.

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật này ghi rõ: Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Căn cứ vào quy định nói trên, khi phải nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn sẽ được trả lương.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Minh Hương |

Có nhiều lý do mà doanh nghiệp có thể điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Vậy, khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Xếp lương giảng viên trường cao đẳng sư phạm công lập từ 20.11

M.Hương |

Xếp lương giảng viên trường cao đẳng sư phạm công lập từ 20.11 theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện hưởng lương hưu do bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Từ năm 2021, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ được hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động.

Khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Minh Hương |

Có nhiều lý do mà doanh nghiệp có thể điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Vậy, khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Xếp lương giảng viên trường cao đẳng sư phạm công lập từ 20.11

M.Hương |

Xếp lương giảng viên trường cao đẳng sư phạm công lập từ 20.11 theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện hưởng lương hưu do bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Từ năm 2021, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ được hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động.