Khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Minh Hương

Có nhiều lý do mà doanh nghiệp có thể điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Vậy, khi điều chuyển lao động, người lao động được trả lương như thế nào?

Khi nào doanh nghiệp được điều chuyển người lao động làm công việc khác?

Từ ngày 1.1.2021, doanh nghiệp được tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trong trường hợp thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục điều chuyển người lao động sau 60 ngày thì phải được sử đồng ý điều chuyển của người lao động.

Người lao động được trả lương như thế nào khi điều chuyển lao động?

Từ ngày 1.1.2021, người lao động làm công việc được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Do đó, theo căn cứ trên, khi điều chuyển người lao động doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động theo mức lương công việc mới và đồng thời tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động không đúng theo quy định trên thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt tối đa lên đến 50.000.000 đồng theo Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Phỏng vấn trực tuyến. Ảnh Anh Thư.
Ứng dụng công nghệ kết nối việc làm người lao động với doanh nghiệp

Ngoài việc phải đến các địa điểm sàn giao dịch việc làm của các trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp có thể ngồi trực tiếp tại cơ quan, đơn vị vẫn có thể tìm kiếm và phỏng vấn người lao động thông qua trang kết nối trực tuyến.

Viết bình luận của bạn