5 câu đố thử tài tính toán

Bảo Anh

Các câu đố dưới đây đều dựa vào các tính chất của toán học. Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu 1: Hãy tìm đáp án đúng!

Câu 2: Tìm ra quy luật để có cách tìm ra đáp án.

Câu 3: Câu đố dưới đây tưởng khó mà dễ không tưởng.

Câu 4: Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Câu 5: Giải bài toán bóng bay bạn cần bao lâu?

Đáp án:

Câu 1: Đáp án đúng là 123

Thay Rượu + Cacao = 8 vào phép tính đầu tiên, ta tính được Bia = 12

=> Rượu - Cacao = 2

Cộng 2 phép tính thứ 2 và thứ 3 với nhau, ta được: Rượu + Cacao + Rượu - Cacao = 2 + 8

=> 2 Rượu = 10 => Rượu = 5

=> Cacao = 3

Tại công thức cuối, có 2 cốc Bia chồng lên nhau, vậy ta tính được kết quả cuối cùng là:

3 + 5 x (12 + 12) = 123

Câu 2: Trong mỗi phép tính, ta cộng tổng các chữ số hàng ngang rồi trừ đi các chữ số nằm dọc sẽ ra kết quả

1 + 3 + 4 + 7 - (1 + 3) = 11

6 + 8 + 4 + 7 - (7 + 6) = 12

5 + 0 + 6 + 1 - 5 = 7

8 + 9 + 3 + 2 - (9 + 8) = 5

Câu 3: Đáp án đúng là 51

Dựa vào 2 dữ kiện đầu tiên, ta có: -3 cậu bé + 20 = 5 cậu bé + 12 (vì đều bằng 1 bác sĩ)

=> 8 cậu bé = 8 => 1 cậu bé = 1

=> 1 bác sĩ = 17

Ghép vào công thức cuối, ta tính được: 17 x ( 1 x 3) = 51

Câu 4: Đáp án đúng là 25/7

Từ công thức thứ 2, ta tính được: 1 nhà xanh = 3 nhà đỏ - 17

Thay vào công thức đầu tiên, ta có: 2 nhà đỏ - 3 x (3 nhà đỏ - 17) - 4 = 0

=> 2 nhà đỏ - 9 nhà đỏ + 51 - 4 = 0

=> 7 nhà đỏ = 47

=> 1 nhà đỏ = 47/7

=> 1 nhà xanh = 22/7

Câu 5: Đáp án đúng là 13

Từ công thức đầu tiên, ta tính được bóng vàng = 3

Từ công thức thứ 2, ta tính được bóng xanh lam = 6

Từ công thức đầu tiênthứ 3, ta tính được bóng xanh lá = 2

Thay vào công thức cuối, ta tính được: 22 + 3 + 6 = 13

Từ khóa: thông minh
Những câu đố tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

Mỗi câu đố dưới đây đều có hai bức tranh vẽ rất chi tiết tưởng chừng giống nhau, liệu bạn có tìm được chi tiết khác biệt duy nhất?

Viết bình luận của bạn