Câu đố tìm mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thử tài tinh mắt của bạn

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây là bức tranh đã bị xé mất một phần. Bạn hãy tìm phần còn thiếu trong bức tranh nhanh nhất có thể.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu đố: Tìm đồ vật bị giấu trong tranh thử tài quan sát của bạn

Cùng luyện độ tinh mắt với nhữngncâu đố thử thách năng lực quan sát.

Viết bình luận của bạn