Những câu đố giúp cải thiện chỉ số IQ của bạn

Yến Nhi

Những câu đố vui này không chỉ giúp bạn tăng khả năng tư duy mà còn mang lại kiến thức bất ngờ khi đã biết đáp án.

1. Câu đố thứ nhất:

Thứ gì có:

Màu đen khi bạn mua, màu đỏ khi bạn sử dụng, và màu xám khi bạn vứt nó đi?

Những câu đố giúp cải thiện chỉ số IQ của bạn. Ảnh: Yến Nhi.
Những câu đố giúp cải thiện chỉ số IQ của bạn. Ảnh: Brightside.
Đáp án:

Than

2. Ly nào có nhiều nước hơn?

Câu đố. Ảnh: Yến Nhi.
Câu đố. Ảnh: Brightside.
Đáp án nè. Ảnh: Yến Nhi.
Đáp án nè. Ảnh: Brightside.

3. Hãy làm cho hình tam giác hướng xuống bằng cách di chuyển 3 quả bóng?

Câu đố. Ảnh: Yến Nhi.
Câu đố. Ảnh: Brightside.
Đáp án nè. Ảnh: Yến Nhi.
Đáp án nè. Ảnh: Brightside.

4. Có bao nhiêu hình lập phương?

Câu đố. Ảnh: Yến Nhi.
Câu đố. Ảnh: Brightside.
Ảnh: Yến Nhi.
Ảnh: Brightside.

5. Chia hình thang này thành 4 hình thang bằng nhau

Ảnh: Yến Nhi.
Ảnh: Brightside.
Ảnh: Yến Nhi.
Ảnh: Brightside.

6. Hãy giải phương trình dưới đây

Ảnh: Yến Nhi.
Ảnh: Brightside.
Ảnh: Yến Nhi.
Ảnh: Brightside.
Từ khóa: đố vui
4 câu đố rèn luyện khả năng hình học

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra đáp án thích đúng cho những câu đố hình học này.

Viết bình luận của bạn