4 câu đố rèn luyện khả năng hình học

Bảo Anh

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra đáp án thích đúng cho những câu đố hình học này.

Câu 1: Có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 2: Khi nhìn từ trên xuống, hình bên trái trông như thế nào?

Câu 3: Hình nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Câu 4: Hình nào phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm?

Đáp án

Câu 1: Trong hình có bốn tam giác.

Câu 2: Từ trên nhìn xuống, các màu có thứ tự từ trong ra ngoài là tím, xanh da trời đậm, nâu, xanh lá, hồng nhạt.

B là đáp án đúng.

Câu 3: Quy luật: Tại mỗi hàng, hình ở giữa được tạo thành nhờ hai hình ở bên nhưng đổi màu.

Do đó, hình cần tìm là B.

Câu 4: Quy luật: Tại mỗi hàng, hình ở giữa được tạo thành nhờ hai hình ở bên nhưng đổi màu.

Do đó, hình cần tìm là B.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố thử thách sự nhạy bén của bạn

Dưới đây là những câu đố để thử thách sự nhạy bén của bạn.

Viết bình luận của bạn