Rèn luyện tư duy qua những câu đố toán học

Bảo An |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong mỗi câu đố.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án

Câu 1: Số cần điền là 84.

Từ trái qua phải, hiệu của số sau và số trước liền kề sẽ bằng bình phương của lần lượt các số 1, 3, 5, 7. Ta có:

1 - 0 = 1 (1^2).

10 - 1 = 9 (3^2).

35 - 10 = 25 (5^2).

84 - 35 = 49 (7^2).

Câu 2: Số cần điền là 3.

Tổng hai số ở hai ô phía trên bằng số được tạo bởi hai chữ số ở hai ô phía dưới. Ta có:

28 + 6 = 34.

71 + 9 = 80.

54 + 9 = 63.

Câu 3: Số cần điền là 1.

Ở mỗi hàng, tích hai số ở hai ô màu xanh lá cây bằng số tạo bởi hai chữ số ở ô xanh dương. Ta có:

4 x 6 = 24.

5 x 4 = 20.

6 x 3 = 18.

Câu 4: Số cần điền là 39.

Ở mỗi cột, tích hai số ở giữa trừ số ở đầu thì được số ở cuối. Ta có:

2 x 8 - 1 = 15.

5 x 9 - 4 = 41.

6 x 7 - 3 = 39.

Bảo An
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Phát hiện điểm bí ẩn trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Hãy tìm ra 1 hình ẩn trong mỗi câu đố.

Chỉ ra một vật hoặc món ăn không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Ở mỗi câu đố, mọi thứ đều có cặp, chỉ một vật hoặc món ăn là khác biệt.

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Phát hiện điểm bí ẩn trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Hãy tìm ra 1 hình ẩn trong mỗi câu đố.

Chỉ ra một vật hoặc món ăn không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Ở mỗi câu đố, mọi thứ đều có cặp, chỉ một vật hoặc món ăn là khác biệt.

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.