Những câu đố phát hiện lỗi sai trong tranh

Bảo Anh

Mỗi câu đố sẽ có 1-2 lỗi sai trong mỗi bức tranh.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Đáp án:

Câu 1:

- Trên sân có hai quả cầu.

- Thủ môn cầm một chiếc vợt tennis.

Câu 2:

- Thay vì phấn, cô giáo đang cầm một quả chuối.

- Chiếc ghế của cô bé thiếu một chân.

Câu 3: Chàng trai cầm ngược cây đàn Violoncelle.

Câu 4: Chàng trai đang trượt tuyết trên mái nhà.

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố

5 câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt của bạn để có thể tìm ra điểm khác lạ.

Viết bình luận của bạn