Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố

Bảo Anh

5 câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt của bạn để có thể tìm ra điểm khác lạ.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Hình ở góc trên bên phải ngược hướng với các hình còn lại.

Câu 2: Hãy để ý đến những cuốn sách đặt cạnh chú gấu, bạn sẽ tìm ra đáp án.

Câu 3: Một chú chim dang cánh, khác với số còn lại.

Câu 4: Một chú gấu đội mũ khác với các chú gấu còn lại.

Câu 5: Hình được khoanh tròn đỏ thiếu chú chim ở dưới.

Từ khóa: thông minh
Tìm ra 1 điểm khác biệt ở mỗi câu đố

5 câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt. Bạn mất bao lâu để tìm ra?

Viết bình luận của bạn