Bộ Giao thông Vận tải lên 2 phương án mở lại đường bay nội địa

Minh Hương

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đưa ra 2 phương án đối với tần suất trên từng đường bay của từng hãng hàng không dưới đây.

Phương án 1

- Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng Kế hoạch này): Tần suất không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4.2021 của hãng hàng không đó; Có giãn cách ghế trên tàu bay.

- Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1): Tần suất không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 04/2021của hãng hàng không đó; Có giãn cách ghế trên tàu bay.

- Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): Tần suất không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4.2021 của hãng hàng không đó; Không phải giãn cách ghế trên tàu bay.

- Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): Được khai thác trở lại bình thường.

Phương án 2

- Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng Kế hoạch này): Tần suất không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4.2021 của hãng hàng không đó; Có giãn cách ghế trên tàu bay.

- Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1): Tần suất không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4.2021 của hãng hàng không đó.

- Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): Tần suất không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4.2021 của hãng hàng không đó; Không phải giãn cách ghế trên tàu bay.

- Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): Được khai thác trở lại bình thường.

Theo đó, tổ bay và nhân viên hàng không khác tham gia dây chuyền phục vụ chuyến bay cần phải đảm bảo các điều kiện:

Đã được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng COVID-19 ít nhất sau 14 ngày (tính từ ngày tiêm vaccine); Tổ bay có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực và đảm bảo duy trì năng định theo quy định về khai thác bay.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 9842/BGTVT-VT của Bộ GTVT về việc xin ý kiến dự thảo Kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải hành khách khi nới lỏng phòng chống COVID-19.

Yêu cầu xe ô tô kinh doanh vận tải lắp camera trước 31.12

Hà Nội yêu cầu xe ô tô kinh doanh vận tải có sức chứa từ 09 chỗ, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Container... phải lắp camera trước ngày 31.12.2021.

Viết bình luận của bạn