Yêu cầu xe ô tô kinh doanh vận tải lắp camera trước 31.12

Minh Hương

Hà Nội yêu cầu xe ô tô kinh doanh vận tải có sức chứa từ 09 chỗ, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Container... phải lắp camera trước ngày 31.12.2021.

Sở Giao thông Thành phố Hà Nội đã có Công văn 4155/SGTVT-QLVT về việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Công văn nêu rõ, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Xe ô tô kinh doanh vận tải có sức chứa từ 9 chỗ, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Container, xe đầu kéo trên địa bàn Thành phố khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe ô tô theo quy định tại Khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và Khoản 5 Điều 34 Nghị định 10 năm 2020.

Theo đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày 31.12.2021 theo đúng tinh thần tại Nghị quyết 66/NQ-CP.

Đối với các đơn vị đã lắp đặt camera trên xe ôtô, cần báo cáo danh sách các xe đã lắp đặt camera (gồm số lượng phương tiện đã lắp/số lượng phương tiện phải lắp) định kỳ trước ngày 20 hàng tháng cùng với báo cáo kết quả hoạt động vận tải về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội qua địa chỉ email: bcvt_sogtvt@hanoi.gov.vn.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao phòng Quản lý vận tải định kỳ mùng 5 hàng tháng tổng hợp và báo cáo UBND thành phố và Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện lắp camera.

Đồng thời, đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, đề xuất tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính đối với các đơn vị vận tải không nghiêm túc thực hiện.

Tạo điều kiện cho người dân ra hoặc vào Hà Nội để khám bệnh, làm visa

UBND TP.Hà Nội đã có Công văn 3046/UBND-ĐT về việc tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị.

Viết bình luận của bạn