Các loại vật phẩm cấm mang lên khoang hành khách và khoang hàng máy bay

Minh Hương

Chất nổ và các chất gây cháy; vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương;... là những vật dụng không được mang lên khoang hành khách máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định 1541/QĐ-CHK về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.

Theo đó, các vật phẩm nguy hiểm cấm mang lên khoang hành khách máy bay bao gồm:

Chất nổ và các chất gây cháy, nổ và các vật có thành phần như: ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của tàu bay.

Vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí: các thành phần cấu tạo của súng và đạn (súng phóng điện, súng tự chế như các loại súng in 3D, loại không xác định).

Các chất hóa học như: Các loại bình xịt, khí và chất hóa học nhằm vô hiệu hóa hoặc gây tê liệt; các loại chất hóa học mà khi trộn lẫn có khả năng gây phản ứng nguy hiểm; các loại chất hóa học khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản kể cả khi không được phân loại trong danh mục Hàng hóa nguy hiểm.

Các vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn và các thiết bị khi phóng (bắn) có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng.

Các dụng cụ lao động có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe doạ đến an toàn của tàu bay.

Các vật, dụng cụ đầu tù khi tấn công gây thương tích nghiêm trọng.

Chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (chất lỏng) được cụ thể theo hướng dẫn về kiểm soát chất lỏng.

8 nhóm vật phẩm nguy hiểm cấm mang lên khoang hàng tàu bay bao gồm: Đạn, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển trong hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể theo quy định; Các loại kíp nổ; Các loại ngòi nổ, dây cháy chậm;

Mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác; Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo; Đạn khói, quả tạo khói; Các loại thuốc nổ, thuốc súng, chất nổ dẻo.

Xăng, dầu, nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm không an toàn (quẹt đâu cũng cháy), ôxy lỏng. Đây là nội dung mới được bổ sung so với quy định trước đây tại Quyết định 959/QĐ-CHK ngày 7.5.2021.

Hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19 tại Hà Nội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ban hành Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do COVID-19.

Viết bình luận của bạn