Có được nghỉ phép khi báo trước để chấm dứt HĐLĐ?

Nam Dương |

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) báo trước 45 ngày, nhưng xin nghỉ phép 8 ngày. Công ty có được yêu cầu họ làm bù 8 ngày cho đủ 45 ngày báo trước?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email huuhocxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Khoản 3, điều 47 BLLĐ 2012 quy định: Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại điều 156 của bộ luật này (Lao động nữ có thai phải nghỉ theo chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền – PV).

Việc nghỉ phép hàng năm nếu được sự đồng ý của người sử dụng lao động là hợp pháp. Pháp luật hiện hành không bắt buộc người lao động phải làm việc đủ 45 ngày trước khi chấm dứt HĐLD.

Do đó, công ty bạn không có quyền yêu cầu người lao động phải làm bù 8 ngày đã nghỉ phép trong thời hạn báo trước để chấm dứt HĐLĐ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Có được tạm hoãn HĐLĐ khi tham gia dân quân tự vệ?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tanthangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng với công ty A, làm chưa được 1 tháng thì phải đi dân quân thường trực. Vậy tôi có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không, và  bảo hiểm xã hội được hưởng thế nào?

Có được tạm hoãn HĐLĐ khi tham gia dân quân tự vệ?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tanthangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng với công ty A, làm chưa được 1 tháng thì phải đi dân quân thường trực. Vậy tôi có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không, và  bảo hiểm xã hội được hưởng thế nào?