Thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hư hỏng vẫn có thể khám chữa bệnh

Minh Hương

Mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế, người dân vẫn có thể khám, chữa bệnh khi tạo tài khoản VssID trên điện thoại thông minh.

Mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế vẫn có thể khám, chữa bệnh

Theo hướng dẫn tại Công văn 1493/BHXH-CSYT đã cho phép người dân có thể dùng ảnh thẻ trên bảo hiểm y tế hoặc mã QR trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh từ ngày 1.6.2021.

Cụ thể, Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

Để áp dụng chính sách này, công dân phải tạo tài khoản VssID trên điện thoại thông minh. Sau đó xuất trình cho cơ sở, khám chữa bệnh hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã QR trên ứng dụng VSSID.

Được đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế khi mất, hỏng ở bất cứ đâu

Trong trường hợp mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy mà người tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng điện thoại thông minh thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để làm thủ tục đổi lại thẻ (không thay đổi thông tin).

Theo Quyết định 811/QĐ-BHXH được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 16.8.2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế…

Theo Quyết định này, bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin theo mẫu bảo hiểm y tế mới cho người tham tham gia bảo hiểm xã hội ở huyện, tỉnh khác.

Trước đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa từng quy định đến quy định này.

Như vậy, giờ đây, người tham gia bảo hiểm y tế bị mất thẻ, hư hỏng có thể đến làm thủ tục đổi lại thẻ (không thay đổi thông tin trên thẻ) tại bất cứ bảo hiểm y tế huyện hay tỉnh nào.

Bộ GTVT lưu ý nhóm hàng hoá được đặc biệt ưu tiên lưu thông

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, cần đặc biệt ưu tiên vận chuyển đối với các loại hàng hoá dưới đây.

Viết bình luận của bạn