Thủ tục hành chính về đất đai mới nhất

Minh Hương |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai.

Theo đó, ban hành kèm Quyết định này là 5 thủ tục hành chính mới được ban hành:

- Bốn thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không gồm:

Thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân ban dân dụng.

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

- Một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Chấp thuận của cơ quan Nhà nước với tổ chúc kinh tế nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Minh Hương |

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc có được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Minh Hương |

Trường hợp bị lây nhiễm chéo COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu thuộc các trường hợp dưới đây.

Bình Phước đẩy mạnh giải quyết hành chính qua mạng trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Trong thời gian ngắn, tỉnh có bứt phá, đứng thứ 2 cả nước về kết nối dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng không bị phạt hành chính

Minh Hương |

Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép người tham gia giao thông được vượt đèn đỏ mà không bị phạt hành chính.

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Minh Hương |

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc có được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Minh Hương |

Trường hợp bị lây nhiễm chéo COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu thuộc các trường hợp dưới đây.

Bình Phước đẩy mạnh giải quyết hành chính qua mạng trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Trong thời gian ngắn, tỉnh có bứt phá, đứng thứ 2 cả nước về kết nối dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng không bị phạt hành chính

Minh Hương |

Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép người tham gia giao thông được vượt đèn đỏ mà không bị phạt hành chính.