TPHCM thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp

NGUYỄN HỮU HUY

Tin từ Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND thành phố sẽ triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện.

Theo kế hoạch, hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm mô hình này là các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ưu tiên các hợp tác xã sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu. Đồng thời, áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

Hợp tác xã nông nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của hợp tác xã có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã; ưu tiên các hợp tác xã có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

TPHCM thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp. Ảnh: A.P
TPHCM thí điểm thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp. Ảnh: A.P

Thành phố sẽ thực hiện thí điểm hỗ trợ cho 7 hợp tác xã triển khai thực hiện thí điểm mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo đề xuất của UBND 5 huyện.

Đối với những hợp tác xã không được lựa chọn để triển khai hỗ trợ theo Kế hoạch thì vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do hợp tác xã nông nghiệp tự chủ và tự quyết định. Trong đó chỉ áp dụng đối với hợp tác xã tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới hoặc cán bộ chuyên môn đã làm việc tại hợp tác xã từ ngày 12.2.2017 trở về sau. Chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã, độ tuổi không quá 35 đối với nữ và 40 đối với nam.

Việc tuyển chọn cán bộ thí điểm ưu tiên các trường hợp sau:

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã; có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Là con em thành viên hợp tác xã, sống ở địa phương; Được hợp tác xã gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đắng trở lên; Những người có trình độ học vấn cao hơn; Có cam kết công tác lâu dài tại hợp tác xã.


TPHCM: Tình hình chống ngập trong mùa mưa năm nay ra sao?

Để triển khai thực hiện công tác thoát nước, chống ngập trên địa bàn, TPHCM đã và đang thực hiện Chương trình giảm ngập nước (giai đoạn 2011 – 2015; giai đoạn 2016 – 2020). Đến nay, đã giải quyết được 25/36 tuyến đường ngập đạt 69,44% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020.

Viết bình luận của bạn