Trợ cấp đối với công chức cấp huyện thôi việc

Phương Minh |

Công chức cấp huyện thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng.

Công chức cấp huyện thôi việc được hưởng trợ cấp gì?

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP có quy định công chức cấp huyện thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng.

Công chức cấp huyện hưởng chế độ thôi việc theo nguyện vọng cần làm gì?

Căn cứ theo Điều 59 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì chế độ thôi việc cho công cấp huyện được thực hiện như sau:

1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật này.

2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.

Theo đó công chức cấp huyện được hưởng chế độ thôi việc khi có nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Vậy trường hợp này công chức cần phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, công chức sẽ không được giải quyết thôi việc trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP có bổ sung thêm một số trường hợp không giải quyết thôi việc cho công chức cán bộ như sau:

Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;

Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất số lượng biên chế công chức phường tính theo dân số tại Đà Nẵng

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại Đà Nẵng như sau.

Tăng số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM được đề xuất thay đổi như sau.

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút

Phương Minh |

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút được căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Đề xuất số lượng biên chế công chức phường tính theo dân số tại Đà Nẵng

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại Đà Nẵng như sau.

Tăng số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM được đề xuất thay đổi như sau.

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút

Phương Minh |

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút được căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.