Công chức

Mức phụ cấp ưu đãi nghề với công chức kiểm lâm

Phương Minh |

Về mức phụ cấp ưu đãi nghề của công chức chuyên ngành kiểm lâm được quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC.

Trợ cấp đối với công chức cấp huyện thôi việc

Phương Minh |

Công chức cấp huyện thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng.

Đề xuất số lượng biên chế công chức phường tính theo dân số tại Đà Nẵng

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại Đà Nẵng như sau.

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút

Phương Minh |

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút được căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Số lượng công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc được nâng bậc lương

Phương Minh |

Trong một năm, số lượng công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ được nâng bậc lương sẽ không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 15.9

Minh Hương |

Quy định mới về chế độ với người có công với cách mạng; Công chức được giảm mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai,... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ hôm nay ngày 15.9.

TP.HCM: Đề xuất công chức đeo thẻ, mặc đồng phục gắn logo khi ra đường

Minh Hương |

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất phải thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, thẻ ngành, thẻ khi ra đường,...