Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng hỗ trợ doanh nghiệp do COVID-19

Anh Nhàn

TPHCM có nhiều biện pháp nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Với kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, UBND TPHCM tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn thông qua việc rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Thứ hai, hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

Thứ ba, hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TPHCM nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Các Sở - ngành, quận - huyện chủ động rà soát, nắm bắt tình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

LĐLĐ Quận Tân Phú (TPHCM) trao quà cho các giáo viên tạm thời nghỉ việc do các trường học tư thục phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thu Hà
TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Viết bình luận của bạn