Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình hồi tháng 3.2020. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình hồi tháng 3.2020. Ảnh: Phan Anh

Bộ GDĐT: Các trường chủ động dạy trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19

Bảo Anh

Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 2.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

Học sinh học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm COVID-19, F1, F2… tại địa phương, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả việc dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25.3.2020 của Bộ GDĐT và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDDT chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết.

Thí sinh đăng ký vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ nhập học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh nhập học trực tuyến

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có hướng dẫn thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến.

Viết bình luận của bạn