Trường nghề học trực tuyến. Ảnh minh hoạ. Ảnh ANH THƯ
Trường nghề học trực tuyến. Ảnh minh hoạ. Ảnh ANH THƯ

Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

ANH THƯ

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ hoặc thi, kiểm tra kết thúc mô-đun, môn học theo hình thức trực tuyến được công nhận giá trị tương đương như các hình thức kiểm tra, đánh giá truyền thống.

Để hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với tình hình của dịch bệnh COVID-19, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến.

Theo đó, cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiêp được quyền tự chủ trong việc điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo phù hợp với tình hình bệnh dịch kéo dài. Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể nghiên cứu, giảm bớt các nội dung không cần thiết trong chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, tổ chức đào tạo (đào tạo trực tuyến).

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn được tự chủ nhiều nội dung trong đào tạo trực tuyến như vấn đề quản lý đào tạo trong đào tạo trực tuyến; tổ chức lớp học trực tuyến; thời gian giảng dạy, chế độ làm việc của nhà giáo và nhất là công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến.

Ngoài việc kiểm tra, thi kết thúc mô đun, môn học trực tiếp, các cơ sở GDNN còn được thực hiện theo hình thức gián tiếp và trao toàn quyền cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định về hình thức, cách thức và quy trình tổ chức thi, kiểm tra nhưng phải bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ hoặc thi, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học theo hình thức trực tuyến (trực tiếp hoặc gián tiếp) được công nhận giá trị tương đương như đối với các hình thức kiểm tra, đánh giá truyền thống.

Kết quả kiểm tra, đánh giá trực tuyến được ghi vào bảng điểm trong hồ sơ học tập và công nhận trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, được dùng làm cơ sở cho việc tham gia đánh giá kỹ năng nghề và công nhận để tiếp tục học liên thông với các trình độ đào tạo khác.

Ảnh minh hoạ: Tâm An
Bật mí cấu trúc các môn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 ở TPHCM

Trong trường hợp các học sinh trở lại học bình thường sau dịch COVID-19, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến kỳ thi diễn ra ngày 17.7 với cấu trúc, định hướng và độ phân hoá của đề thi vẫn như các năm trước. 

Viết bình luận của bạn