Trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm bằng chuyển khoản. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm bằng chuyển khoản. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm bằng chuyển khoản

Minh Hương

Sinh viên sư phạm từ khóa 2021-2022 sẽ chính thức được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để đóng học phí và chi trả chi phí sinh hoạt.

Theo đó, sinh viên sư phạm được nhận tiền hỗ trợ bằng chuyển khoản theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Theo Nghị định này, sinh viên sư phạm từ khóa 2021-2022 sẽ chính thức được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để đóng học phí và chi trả chi phí sinh hoạt. Về việc chi trả chi phí cho sinh viên được quy định như sau:

Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Bên cạnh đó, trong Nghị định 116/2020 cũng quy định các trường hợp sinh viên phải hoàn trả học phí:

Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.


Cựu sinh viên trao hơn 400 triệu đồng hỗ trợ sinh viên vùng lũ

Hơn 400 triệu đồng từ cựu sinh viên Đại học Luật TPHCM được trao cho 132 sinh viên các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Viết bình luận của bạn