Hình thức dạy, học trực tuyến đã được áp dụng trước diễn biến dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình thức dạy, học trực tuyến đã được áp dụng trước diễn biến dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Trường Đại học lên phương án bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến

Hạ Nguyên

Một số trường Đại học đã lên phương án bảo vệ, chấm tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trước diễn biến dịch COVID-19.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thông báo đến sinh viên nhà trường về việc triển khai phương thức dạy và học trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MSTeams trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 22.2.2021 đến hết ngày 6.3.2021. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khóa biểu và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học;

Để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn, các hội đồng chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đại học kỳ 2020.1B có thể họp và chấm tốt nghiệp theo phương thức online nếu đáp ứng đủ điều kiện đánh giá chính xác và khách quan.

Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang cũng phát đi thông báo, từ 22.2.2021 đến hết 7.3.2021 (2 tuần), Trường Đại học Văn Lang triển khai dạy - học bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua hệ thống E-learning và phần mềm MS Team.

Để kịp tiến độ tốt nghiệp, trong 2 tuần đầu của học kỳ 2 (22.2.2021 – 7.3.2021), các Khoa tổ chức ôn tập, hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến thông qua MS Team. Thực tập cuối khóa có thể đổi sang hình thức khác, sinh viên chú ý theo dõi thông báo từ Khoa. Thời gian thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021.

Nhiều trường Đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều trường Đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến phòng COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường Đại học đã thông báo cho sinh viên học trực tuyến.

Viết bình luận của bạn