Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.

Tăng số người có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019

AT

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 54,3 triệu người.

Thông tin từ Tổng Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai các chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, lao động và việc làm có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong đó, số người có việc làm liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, các kết quả thống kê gửi về cho thấy, nhu cầu việc làm và tìm kiếm việc làm của người dân đã tăng trở lại. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 76,5%.

Chỉ trong quý II.2019 có 55,5 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên, tăng 25,8 nghìn người so với quý trước và tăng 335,1 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng lao động nam là 29,1 triệu người (chiếm 52,4%) và lao động nữ 26,4 triệu người (chiếm 47,6%).

Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 18,5 triệu người (chiếm 33,4%); khu vực nông thôn là 37 triệu người (chiếm 66,6%).

Cũng trong quý II, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 54,4 triệu người. Trong đó bao gồm: 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 35,1%); khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người (chiếm 29,3%); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người (chiếm 35,6%).

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 54,3 triệu người. Con số này bao gồm: 19,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 35,3%), giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,7 triệu người (chiếm 28,9%), tăng 2,3%; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người (chiếm 35,8%), tăng 0,8%.

Nếu tính đúng theo độ tuổi lao động thì trong quý II.2019, trên cả nước có 48,9 triệu người, tăng 41,6 nghìn người so với quý trước và tăng 454,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động nam là 26,7 triệu người và lao động nữ là 22,2 triệu người. Tổng kết con số này trong 6 tháng đầu năm thì lực lượng người lao động trong độ tuổi tăng 450,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng lên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.

Nhân lực có chuyên môn Blockchain nhận lương cao nhất ngành công nghệ

Theo Báo cáo Thị trường nhân lực ngành Công nghệ 2019 do VietnamWorks phát hành trong ngày hội TECH EXPO 2019, thì nhân lực có chuyên môn Blockchain (chuỗi khối) và AI (trí tuệ nhân tạo) tiếp tục được đề nghị mức lương cao nhất.

Viết bình luận của bạn