Coi nhẹ mạng sống  vì phẫu thuật thẩm mỹ

Coi nhẹ mạng sống vì phẫu thuật thẩm mỹ

Liên tiếp các ca tai biến do làm đẹp được cảnh báo nhưng mọi người vẫn phớt lờ, thậm chí coi nhẹ mạng sống của bản thân vì cái đẹp trước mắt. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng...