Quên trước bạ đi – Lái thử cái đã

Quên trước bạ đi – Lái thử cái đã

Bạn đang hồi hộp và chưa biết đưa ra quyết định như thế nào trước thông tin giảm 50% phí trước bạ. Do đó đợi chờ hoài cũng không phải là cách. Thôi thì mình hãy bình thản và quên đi phí...