Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người

ANH THƯ |

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2016-2020 tuyển sinh trên 11 triệu người, đạt 103% kế hoạch.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đơn vị hay cho hay, công tác tuyển sinh năm 2020 trên 2,2 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch năm.

Trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 580 nghìn người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các hình thức đào tạo nghề nghiệp khác 1,7 triệu người (đạt 101,2% kế hoạch năm).

Giai đoạn 2016-2020 tuyển sinh trên 11 triệu người, đạt 103% kế hoạch, tăng hơn 21% so với kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015, vượt kế hoạch được giao của giai đoạn 2016-2020.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến tháng 12.2020, cả nước có 1.907 cơ sở, trong đó 400 trường cao đẳng (308 trường công lập), 463 trường trung cấp (230 trường công lập), 1044 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (689 trung tâm công lập). Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là 1.227 cơ sở (538 trường cao đẳng, trung cấp công lập).

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng.

Đến hết năm 2020, cả nước đã giảm 6% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2017, kết quả này bảo đảm mục tiêu giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đến hết năm 2021 của Nghị quyết 19-NQ/TW.

Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo bị gián đoạn và phải thay đổi nhiều do tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã áp dụng linh hoạt và đa dạng các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động và năng lực tư duy, sáng tạo của người học.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đã được hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng các phần mềm tin học trong công tác quản lý đào tạo (từ khâu quản lý công tác tuyển sinh; xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; quản lý kết quả đào tạo; quản lý văn bằng tốt nghiệp,...). Nhiều trường đã thực hiện tuyển sinh online, quản lý kết quả đào tạo online...

Năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt ra mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Phấn đấu tuyển sinh 2,5 triệu người, trong đó, cao đẳng là 260 nghìn người; trung cấp là 340 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1.900 nghìn người.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 1,94 triệu người

ANH THƯ |

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đồng thời tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trung cấp Công nghệ Bách khoa Bình Phước tuyển sinh năm 2020

Tâm An |

Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa (Đồng Xoài, Bình Phước) có 23 ngành nghề đào tạo, tuyển sinh liên tục trong năm và khai giảng vào ngày 12 và 24 hàng tháng.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vượt khó tuyển sinh

ANH THƯ |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 21 trường nghề công lập của TPHà Nội đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 1,94 triệu người

ANH THƯ |

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đồng thời tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trung cấp Công nghệ Bách khoa Bình Phước tuyển sinh năm 2020

Tâm An |

Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa (Đồng Xoài, Bình Phước) có 23 ngành nghề đào tạo, tuyển sinh liên tục trong năm và khai giảng vào ngày 12 và 24 hàng tháng.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vượt khó tuyển sinh

ANH THƯ |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 21 trường nghề công lập của TPHà Nội đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp tuyển sinh năm học 2020 – 2021.