At a distance spring is green

Park Ji Hoon hoá thân hoàn hảo thành sinh viên đại học

Minh Hằng |

Park Ji Hoon chia sẻ về việc hóa thân thành sinh viên đại học cho bộ phim sắp tới của đài KBS “At a distance spring is green” (tạm dịch: Mùa xuân xanh từ xa).

Park Ji Hoon và Bae In Hyuk với tính cách đối lập trong phim mới

Minh Hằng |

Bộ phim sắp tới của đài KBS 2TV “At a distance, Spring is green” đã chia sẻ một cái nhìn mới về các nhân vật của Park Ji Hoon và Bae In Hyuk.