Diễn đàn đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam

Thanh Ngọc |

Ngày 22.1, Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam đã diễn ra tại TPHCM với sự thảo luận sôi nổi giữa các bên tham gia, được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM và Tập đoàn VinaCapital.