Quyền lợi

Ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh xổ số

Thanh Hương |

Tại Điều 4 Dự thảo Nghị định có quy định cấm “Tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện”, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho rằng có một số khoản không phù hợp với thực tiễn và trái với quy định của pháp luật hiện hành.

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Minh Hương |

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...