Vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975". Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước.
Vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975". Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước.

Bình Phước: Phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, xã hội

DƯƠNG BÌNH

Phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả khả quan góp phẩn phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ngày 18.9, tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bình Phước.

Trao giải Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Đại hội cũng tuyên dương 94 đại biểu được xét chọn từ 295 đại biểu là điển hình tiên tiến tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020. Vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975”. Trao 85 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt.

Cũng tại đại hội, đã ra mắt “Quỹ khuyến học, khuyến tài” trên cơ sở hợp nhất các quỹ có tính chất khuyến học, khuyến tài trong tỉnh, bao gồm: Quỹ tiếp bước em đến trường, Quỹ khuyến học, Quỹ học bổng học sinh - sinh viên vượt khó học tốt, Quỹ khởi nghiệp sáng tạo, với nguồn quỹ khởi điểm khoảng 30 tỷ đồng.

Theo bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phong trao thi đua yêu nước đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội...

Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bình Phước sẽ gắn kết các phong trào thi đua với khen thưởng, khen thưởng trực tiếp cho người lao động sản xuất và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Từ khóa: Bình Phước
Bình Phước nâng cấp cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân

Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước được nâng cấp mở rộng từ 300 giường lên 600 giường bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Viết bình luận của bạn