Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước . Ảnh: Đình Trọng
Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước . Ảnh: Đình Trọng

Công bố thành lập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG

Báo Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành lập cơ quan mới là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Ngày 28.10, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ra mắt Ban giám đốc mới của tổ chức báo chí trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh này.

Cơ quan mới do bà Nguyễn Thị Minh Nhâm trước đây là Phó  trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước làm tân Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, hiện nay tỉnh có đầy đủ 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Sau khi hợp nhất, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ có 243 người. Trong đó, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Phước có 175 người, Báo Bình Phước có 61 người và Tạp chí Khoa học thời đại 6 người.

Bình Phước là tỉnh thứ 2 trên cả nước thực hiện việc hợp nhất các cơ quan báo đài địa phương. Việc hợp nhất 2 cơ quan này làm một nhằm phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng báo chí và hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.

Bên cạnh đó, hướng đến tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền của địa phương. Sau khi thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan có thu, tự chủ một phần tài chính. 

 
Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm làm Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Lễ công bố quyết định thành lập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước - Ảnh: Đình Trọng
Lễ công bố quyết định thành lập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước: Sơ tán nhiều người dân khi lũ tràn về thành phố Đồng Xoài

Lũ lớn bất ngờ tràn về thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp nhiều người dân khỏi vùng ngập nước đến nơi an toàn.

Viết bình luận của bạn