Hướng dẫn bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Lê Hoa

Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, cần tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Tại buổi ký kết hợp tác trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng giữa Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em được sống an toàn, được bảo vệ trên không gian mạng.

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, để trẻ em được hoạt động và tương tác tích cực, lành mạnh trên môi trường mạng một cách an toàn không phải chỉ là nhiệm vụ của một bộ, ngành cụ thể nào mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Do vậy, cần phải xây dựng, phát triển thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp vào cuộc, tham gia cùng xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng.

Theo Cục Trẻ em, mục tiêu chính của kế hoạch phối hợp nhằm ghi nhận và thực hiện những cam kết được thống nhất giữa hai bên trên cơ sở khai thác thế mạnh của mỗi bên; Tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Trên cơ sở hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào những nội dung chính như: Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng công cụ, phương tiện để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, giáo dục tích cực trên môi trường mạng; triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, việc hợp tác sẽ hướng vào nội dung khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nội dung trên mạng phân loại theo độ tuổi; thu thập, cảnh báo về nguy cơ, mã độc, sự cố tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em; xử lý và khắc phục tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em.

Thông qua sự hợp tác, hai bên cũng triển khai thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng.

Đây là lần đầu tiên có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin trên không gian mạng với cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm quyền trẻ em.

Bình Dương: Tạm giữ lô khẩu trang "khủng" không công bố chất lượng sản phẩm

Lực lượng chức năng đã kiểm tra một công ty sản xuất khẩu trang và thu giữ 142.000 cái khẩu trang y tế  không công bố chất lượng sản phẩm.

Viết bình luận của bạn