TPHCM miễn lệ phí 5 thủ tục sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ 29.5

Huyền Trân |

Từ ngày mai (29.5), TPHCM sẽ áp dụng chính sách miễn lệ phí đối với 5 loại thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hội đồng Nhân dân TPHCM vừa có nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM. Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM.

Từ ngày 29.5 đến hết ngày 31.12.2025, thành phố áp dụng mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 0 đồng đối với 5 loại lệ phí, khi người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hay Cổng dịch vụ Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

5 loại lệ phí thủ tục gồm: Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (trừ những đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định của pháp luật); Các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nhân rộng nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Huyền Trân |

TPHCM - Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại Phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TPHCM.

Từ hôm nay, lệ phí cấp giấy phép lái xe online là 115.000 đồng

Huy Hùng |

Công dân nộp hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm lệ phí từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu online

Minh Trí |

Người dân có thể đăng ký nhãn hiệu online ngoài việc đăng ký bằng cách nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện, cá nhân, doanh nghiệp.

Thanh toán lệ phí xét tuyển đại học: Có tình trạng nộp tiền 2 lần

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ sẽ giúp thí sinh giải quyết các vấn đề nhưng chậm kết nối, chưa ghi nhận giao dịch thành công hay thực hiện thanh toán 2 lần... khi nộp lệ phí xét tuyển đại học 2022.

TPHCM nhân rộng nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Huyền Trân |

TPHCM - Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại Phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TPHCM.

Từ hôm nay, lệ phí cấp giấy phép lái xe online là 115.000 đồng

Huy Hùng |

Công dân nộp hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm lệ phí từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu online

Minh Trí |

Người dân có thể đăng ký nhãn hiệu online ngoài việc đăng ký bằng cách nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện, cá nhân, doanh nghiệp.

Thanh toán lệ phí xét tuyển đại học: Có tình trạng nộp tiền 2 lần

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ sẽ giúp thí sinh giải quyết các vấn đề nhưng chậm kết nối, chưa ghi nhận giao dịch thành công hay thực hiện thanh toán 2 lần... khi nộp lệ phí xét tuyển đại học 2022.