TPHCM phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố trước 30.4.2025

Huyền Trân |

TPHCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố trước ngày 30.4.2025. Đến năm 2030, TPHCM nâng mức chuẩn nghèo của thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung của cả nước.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21.3.2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố trước ngày 30.4.2025, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Đến năm 2030, thành phố nâng mức chuẩn nghèo của thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung của cả nước, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững ở các năm tiếp theo.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM cũng đề ra các nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp thiết thực hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nghèo, hộ nghèo; tư vấn, hướng dẫn hộ xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt; phát huy tối đa việc cho vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thành phố, kết hợp hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế để hộ tự tạo việc làm hoặc tham gia lao động tại các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Đồng thời, TPHCM cũng huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững như nguồn lực từ cộng đồng xã hội, doanh nghiệp và người dân…, góp phần thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt có giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các địa phương có tỉ lệ hộ nghèo cao; vận động các hộ có giúp đỡ hộ khó; giúp đỡ địa phương khó. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Trên cơ sở chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM sẽ nghiên cứu tham mưu trình Hội đồng nhân dân Thành phố nâng mức chuẩn nghèo của TPHCM cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung của cả nước theo Nghị quyết số 31-NQ/TW. Nghiên cứu các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của thành phố thực hiện theo hướng giảm dần từ trợ cấp sang tác động hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tự tổ chức sản xuất - kinh doanh - dịch vụ để vươn lên thoát nghèo một cách căn cơ, bền vững.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu Tây Nguyên có mô hình Ngân hàng thực phẩm cho người nghèo

NGUYỄN LY |

Nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa thói quen chống lãng phí thực phẩm, chống lại tình trạng thiếu đói và ô nhiễm môi trường trong cộng đồng, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, yếu thế trên địa bàn khu vực Tây Nguyên.

Mẹ con Trà Ngọc Hằng mang Tết sớm đến cho trẻ em nghèo

DI PY |

Nhận được sự kết nối, gieo duyên từ diễn viên, MC Đại Nghĩa, Trà Ngọc Hằng cùng con gái đã có chuyến hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa vừa qua tại thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Bệnh nhân nghèo có cơ hội được phẫu thuật tạo hình miễn phí

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Bác sĩ đến từ CHLB Đức và Bệnh viện Trung ương Huế sẽ cùng sẽ phẫu thuật tạo hình miễn phí cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

2 quận tại TPHCM được công nhận không còn hộ nghèo

Vinh Phú |

Tháng 12.2023, UBND TPHCM đã có quyết định công nhận 2 quận trên địa bàn thành phố hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố. Đó là Quận 5 và quận Bình Tân.

Lần đầu Tây Nguyên có mô hình Ngân hàng thực phẩm cho người nghèo

NGUYỄN LY |

Nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa thói quen chống lãng phí thực phẩm, chống lại tình trạng thiếu đói và ô nhiễm môi trường trong cộng đồng, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, yếu thế trên địa bàn khu vực Tây Nguyên.

Mẹ con Trà Ngọc Hằng mang Tết sớm đến cho trẻ em nghèo

DI PY |

Nhận được sự kết nối, gieo duyên từ diễn viên, MC Đại Nghĩa, Trà Ngọc Hằng cùng con gái đã có chuyến hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa vừa qua tại thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Bệnh nhân nghèo có cơ hội được phẫu thuật tạo hình miễn phí

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Bác sĩ đến từ CHLB Đức và Bệnh viện Trung ương Huế sẽ cùng sẽ phẫu thuật tạo hình miễn phí cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

2 quận tại TPHCM được công nhận không còn hộ nghèo

Vinh Phú |

Tháng 12.2023, UBND TPHCM đã có quyết định công nhận 2 quận trên địa bàn thành phố hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố. Đó là Quận 5 và quận Bình Tân.