14.485 lao động tìm được việc làm sau khi phỏng vấn

QUANG MINH |

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm (160.000 lao động), tăng 46.411 lao động, tương đương tăng 34% so với 10 tháng đầu năm 2021.

Thành phố đã tạo việc làm cho 56.283 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 2.655 tỉ đồng.

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động; đưa 1.750 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 110.509 lao động.

Tính riêng tháng 10.2022, Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 14.584 lao động, tương đương tháng 9. Trong đó, Thành phố giải quyết việc làm cho 3.033 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 151,3 tỉ đồng; 

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm 1.653 lao động.

Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác trong tháng 10 là 9.898 lao động.

Đặc biệt, tháng 10.2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 670 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.003 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.586 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.653 lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, để đảm bảo được các mục tiêu đề ra, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố, cũng như các cơ quan ban ngành địa phương, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại. 

Đồng thời, dự báo xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời, định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của Thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, nhất là Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm. 

Hoàn thiện mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ thành phố tới địa phương thông qua việc tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực, báo cáo xu hướng về tình trạng việc làm, xu hướng nghề nghiệp, các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và các ngành nghề đang phát triển thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới. 

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Nắm bắt tình hình lao động, việc làm dịp cuối năm và chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức giám sát hoạt động tại LĐLĐ huyện Long Thành và các công đoàn cơ sở.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hơn 168.000 lao động được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 9 tháng năm 2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động.

Hàng trăm cơ hội việc làm cho người khuyết tật

QUANG MINH |

Hôm nay, diễn ra Hội chợ việc làm cho thanh niên khuyết tật thu hút nhiều nhà tuyển dụng tham gia.

Nắm bắt tình hình lao động, việc làm dịp cuối năm và chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức giám sát hoạt động tại LĐLĐ huyện Long Thành và các công đoàn cơ sở.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hơn 168.000 lao động được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 9 tháng năm 2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động.

Hàng trăm cơ hội việc làm cho người khuyết tật

QUANG MINH |

Hôm nay, diễn ra Hội chợ việc làm cho thanh niên khuyết tật thu hút nhiều nhà tuyển dụng tham gia.