Cuộc thi viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô

Hà Thái |

Thành Đoàn Hà Nội tổ chức cuộc thi “Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô” năm 2022. Cuộc thi diễn ra từ nay đến 1.8.2022.

Cuộc thi được tổ chức dành cho công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Cuộc thi.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi cần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:

- Phản ánh những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm công tác trong nhiệm kỳ từ thực tiễn hoạt động Đoàn tại các cơ sở và đề xuất giải pháp trong thời gian tới; việc triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố lần thứ XV.

- Những vấn đề đặt ra và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Thành phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc trong tình hình mới: trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới,…

- Các công trình, mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả được triển khai, ứng dụng trong cộng đồng, có sức lan tỏa trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội; các tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, điều hành doanh nghiệp, quốc phòng, an ninh - trật tự, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội…

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt trên không gian mạng.

Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1.3.2022 đến ngày 1.8.2022, có nội dung phù hợp với tiêu chí Cuộc thi đều có thể gửi tham dự. 

- Tác phẩm báo chí dự thi ở 01 trong các thể loại sau: 

+ Báo in;

+ Báo điện tử; 

+ Phát thanh;

+ Truyền hình.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng độc lập theo 04 thể loại gồm: Báo in, Báo điện tử, Truyền hình, Phát thanh:

+ 04 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

+ 04 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng.

+ 04 Giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

4 bước xử trí trường hợp F0, F1, nghi ngờ mắc COVID-19 tại trường học

Hà Thái |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. 

Rosé (Blackpink) hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19

Hương Lê (Theo K Crush) |

Theo K Crush, Rosé (Blackpink) đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Điều chỉnh các Nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài 1022 thành phố Hà Nội

Hà Thái |

Để phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn, chăm sóc cho các F0 tại nhà, từ ngày 4.3.2022, thành phố Hà Nội điều chỉnh các Nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài điện thoại 1022.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

4 bước xử trí trường hợp F0, F1, nghi ngờ mắc COVID-19 tại trường học

Hà Thái |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. 

Rosé (Blackpink) hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19

Hương Lê (Theo K Crush) |

Theo K Crush, Rosé (Blackpink) đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Điều chỉnh các Nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài 1022 thành phố Hà Nội

Hà Thái |

Để phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn, chăm sóc cho các F0 tại nhà, từ ngày 4.3.2022, thành phố Hà Nội điều chỉnh các Nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài điện thoại 1022.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.