Hyundai Việt Hàn - Nhận và giao xe tại nhà

Hyundai Việt Hàn - Nhận và giao xe tại nhà

Dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội. Trước tình hình đó, nhiều người e ngại ra khỏi nhà, mang ô tô đến bảo dưỡng, sửa chữa tại các đại lý.  Để...